Vietpot.cz
Čeština
Česky
Tiếng Việt
Tiếng Việt

Vietpot | Kết nối và phát triển cộng đồng Việt Nam
  Naši partneři  Tin tức  Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

  • Tổng quát chương trình khuyến mại • Đặt hàng trực tiếp
  • Cung cấp trang thiết bị từ chính hãng
  • Hỗ trợ khách hàng liên lạc với đại điện công ty (obchodní zástupce) • Cung cấp cho khách hàng điều kiện hợp đồng các hãng
  • Hỗ trợ phiên dịch • Cập nhật cửa hàng mới
  • Thời sự, tin tức được đăng tải thường xuyên

  “Cùng nhau xây dựng một môi trường kinh doanh linh hoạt.”

  Lợi ích chung

  • Khắc phục hạn chế giữa công ty và khách hàng • Hỗ trợ khách hàng tiếp cận thông tin • Nâng cao chất lượng hợp tác • Cắt giảm chi phí cho khách hàng • Hướng đến một cộng đồng kinh doanh ổn định và lớn mạnh hơn • Da dạng hóa chiến lược hợp tác • Thông tin khuyến mãi của hãng sẽ được gửi tới khách hàng tại Praha và vùng lân cận

  Hợp tác cùng công ty

  • Thông tin về chương trình akce và cung cấp trang thiết bị của hãng (tủ, giàn giá, biển quảng cáo)
  • Làm việc cùng đại diện của hãng (obchodní zástupce) trong vấn đề chăm sóc khách hàng
  • Hợp tác chặt chẽ với bộ phận marketing và kinh doanh • Thông tin về cửa hàng mới
  • Nâng cao chất lượng kinh doanh với từng cửa hàng • Khảo sát và phân tích thị trường  “Kết nối và phát triển cộng đồng Việt Nam.”
  ~ Vietpot ~